DVD Mastering

DATA KOPÍRUJEME Z DODANÉHO PODKLADU 1 : 1

Podklad obsahuje všechna data v požadovaném formátu objednaného DVD, který je přímo použitelný pro výrobu matrice. Do dodaných dat nikdy nevstupujeme a nezasahujeme, neprovádíme v nich před, ani v průběhu výroby žádné úpravy.

Každý podklad musí být jednoznačně označený shodně s dodanou objednávkou katalogovým číslem nebo názvem titulu. Popis podkladu musí rovněž obsahovat formát dat, která jsou na nosiči uložená (např. DVD Video, DDP image , Iso image, …).

V žádném případě do dodaných dat nikdy nevstupujeme a nezasahujeme, neprovádíme v nich před ani v průběhu výroby žádné úpravy.

Dodané podklady pro výrobu matric nejsou v žádném případě kontrolovány, ani posuzovány po obsahové stránce, tzn. že nosič není přehráván na jakémkoli příslušném přehrávači (např. u DVD-video není vizuálně sledována hratelnost jednotlivých kapitol menu, apod.).

Každý dodaný podklad od zákazníka a každá vyrobená lisovací matrice jsou kontrolovány výhradně z hlediska technických parametrů.
To znamená, že u dodaného podkladu je kontrolována shoda formátu s objednávkou a jeho bezproblémová čitelnost a kompatibilita pro přenos do systému masteringu.
Dále jsou u všech formátů na matrici kontrolovány všechny důležité parametry digitálního záznamu, které jsou specifikovány příslušnými technickými normami (DVD Specification for Read-Only Disc), jejichž dodržení je nezbytné pro bezproblémovou replikaci a následnou čitelnost nosiče na všech kompatibilních přehrávačích.

Dodání kvalitního podkladu je základním předpokladem pro rychlou a kvalitní realizaci Vaší objednávky.

Každý podklad by měl být před posláním zkontrolován zákazníkem. U DVD-Video ověřit hratelnost celého disku, funkčnost menu v několika stolních DVD/Bluray přehrávačích a ne pouze v počítači. U DVD-Rom provést kontrolu antivirovým programem, ověřit funkčnost i spouštění podkladů v různých počítačích nebo zařízeních pro které je DVD určené.

Doporučujeme posílat dvě totožné kopie podkladu. V případě nečitelnosti podkladu, můžeme použít záložní kopii a předejdeme tak případnému čekání na nový podklad.

Formáty podkladů pro DVD mastering

1. Lisované DVD nebo DVD-/+R v požadovaném formátu (DVD-Video,DVD-Rom, DVD-Hybrid) nebo DDP /CMF image na DVD-/+R

Lisované DVD nesmí obsahovat žádnou ochranu proti kopírování např. CSS

Doporučení pro přípravu podkladů

  • Zápis je nutné provádět v režimu DAO (disc at once)
  • NEPOUŽÍVEJTE režim zápisu SAO (session at once)
  • Média DVD, DVD-/+R určená jako nosič záznamu pro výrobu, nesmí být nijak mechanicky poškozena, ani znečištěna. Proto zasílejte média opatřena vhodným obalem, nejlépe originálním plastovým.
  • Při použití DVD-/+R jako vstupního média doporučujeme používat pouze značkové typy,  a to výhradně od autorizovaných distributorů.
  • Zápis DVD-/+R je třeba provádět pokud možno co nejnižší rychlostí, aby nemohlo dojít ke vzniku chyb v záznamu vlivem vysoké záznamové rychlosti.
  • Nepolepovat DVD/DVD-/+R papírovými samolepkami/štítky.
  • Na médium psát pouze na vrchní stranu a jen speciálními fixy, určenými k popisu DVD. Při použití obyčejného psacího pera může dojít k poškození DVD/DVD-/+R.
  • Vliv na kvalitu Vámi dodaného přenosového média může mít i typ a kvalita vypalovací mechaniky.
  • Jako podklad pro výrobu matrice není vhodné použít DVD-/+R , jehož záznam byl pořízen na stolním DVD přehrávači/rekordéru. Rovněž není vhodné vypalovat data v počítači na DVD-R/+R pomocí funkce zápisu dat ve Windows.

2. Externí hard disk, USB flash disk, paměťová karta typu SD, SDHC

Data na těchto paměťových médiích musí být uložená jako DDP/CMF image nebo obraz/image disku umožňující přímé vypálení dat na DVD-/+R a získání tak podkladu v požadovaném formátu objednaného disku.

NELZE zaslat adresář VIDEO_TS se soubory (IFO, BUP, VOB) ani jednotlivé soubory nebo adresáře, která mají být obsahem na DVD.

Podporované formáty obrazu/image disku: nrg, iso, mds/iso, cue/bin, img

Image vytvářené na počítačích Apple mohou být pouze ve formátu cue/bin nebo DDP/CMF image.

Data pro DVD9-Video musí být ve formátu mds/iso image nebo DDP/CMF image pro každou vrstvu.

Adresář s daty a image disku musí být označené shodně s dodanou objednávkou katalogovým číslem nebo názvem titulu aby bylo možné data přiřadit k objednanému titulu.

3. Elektronické zasílání dat na FTP

Data posílaná na ftp server musí být uložená jako DDP/CMF image nebo obraz/image disku umožňující přímé vypálení dat na DVD-/+R a získání tak podkladu v požadovaném formátu objednaného disku.

NELZE zaslat adresář VIDEO_TS se soubory (IFO, BUP, VOB) ani jednotlivé soubory nebo adresáře, která mají být obsahem na DVD.

Podporované formáty obrazu/image disku: nrg, iso, mds/iso, cue/bin, img

Image vytvářené na počítačích Apple mohou být pouze ve formátu cue/bin nebo DDP/CMF image.

Data pro DVD9-Video musí být ve formátu mds/iso image nebo DDP/CMF image pro každou vrstvu.

Adresář s daty a image disku musí být označené shodně s dodanou objednávkou katalogovým číslem nebo názvem titulu aby bylo možné data přiřadit k objednanému titulu.

K ověření a zaručení správnosti přenosu dat musí být podklady pro výrobu, posílané přes ftp server, ještě doplněné souborem s kontrolním součtem nebo musí být data zabalená pomocí archivačního programu a zaslaná jako jeden archivní soubor.

Podporované formáty archivních souborů: zip, rar, 7z

Podporované formáty kontrolních součtů: MD5, CRC32, SHA1
Kontrolní součet je například možné vytvořit pomocí aplikací md5summer, HashCalc, které jsou volně ke stažení.

Soubor s kontrolním součtem musí být nahrát spolu s daty na ftp server a být označen shodně s daty. Soubor s kontrolním součtem musí obsahovat součty ke všem souborům (obraz disku, ddp image), které jsou na ftp. NEVYTVÁŘET kontrolní součet na obsah disku.

Pokud data na ftp kontrolní součet neobsahují, je výroba titulu pozastavena dokud zákazník nedodá potřebný kontrolní součet nebo si neodsouhlasí použití dat bez kontrolního součtu.
V tomto případě ale zákazník akceptuje všechna možná rizika spojená s použitím dat, která mohou být vlivem přenosu poškozená nebo neúplná.

Elektronické zasílání dat na FTP

Zde si můžete stáhnout souhrnnou informaci o elektronickém zasílání dat pro mastering na FTP server FERMATA, a.s.