Výroba DVD nosičů

PŘETISKY V DODANÝCH DATECH PRO TISK ZACHOVÁVÁME

Lisování nejužívanějších typů DVD – o vnějším průměru 120 mm a 80 mm.

Pokovení DVD

 • DVD 5 a mini DVD 1,34 GB: pokovena pouze jedna vrstva – hliník
 • DVD 9 a mini DVD 2,41 GB: horní vrstva – pokovení hliník, dolní vrstva – pokovení křemík (polopropustná)
 • DVD 10 a mini DVD 2,68 GB: obě vrstvy pokoveny hliníkem

Kvalita DVD

Každé DVD kontrolováno v lince vícestupňovou kontrolou:

 1. kontrola úrovně pokovení
 2. kontrola „bondingu“ (rovnoměrnost vrstvy lepidla)
 3. kontrola výlisků (Layer 0 i Layer 1)

Dále jsou na DVD měřeny a kontrolovány všechny analogové a digitální parametry

Typy DVD disků 12 cm

Všechny uvedené typy DVD jsou lepené ze dvou vrstev:

TYP DVD KAPACITA ZÁZNAM ČTENÍ POPIS DISKU
DVD 5 4,7 GB spodní vrstva z jedné strany jednostranný, jednovrstvý
DVD 9 8,5 GB obě vrstvy z jedné strany jednostranný, dvouvrstvý
DVD 10 9,4 GB obě vrstvy z obou stran oboustranný, jednovrstvý

Typy mini DVD

TYP DVD KAPACITA ZÁZNAM ČTENÍ POPIS DISKU
8cm DVD5 1,34 GB spodní vrstva z jedné strany jednostranný, jednovrstvý
8cm DVD9 2,41 GB obě vrstvy z jedné strany jednostranný, dvouvrstvý
8cm DVD10 2,68 GB
(1,34 GB + 1,34 GB)
obě vrstvy z obou stran oboustranný, jednovrstvý

Formáty DVD

Disk DVD je na první pohled od CD nerozlišitelný. Má stejný průměr i tloušťku a užívá stejný bezkontaktní způsob čtení dat laserovým paprskem. Záznamová kapacita disků DVD je mnohonásobně větší (oproti 0.72 GB na CD).

DVD existují v několika formátech:

DVD – Video

Video ve formátu MPEG-2, až 8 jazykových verzí zvuku, možnost využití až do 32 verzí titulků a 9 různých pohledů kamery. Obsahuje také navigační systém pro snadný přístup k jednotlivým informacím a dalším funkcím.

DVD – ROM

Využívá rozšířeného formátu UDF/ISO (Universal data format /Industrial standard organisation) přístupný ke čtení ve všech počítačových operačních systémech s podporou UDF.

DVD – Audio

Jeho předností je kromě velké kapacity, kterou DVD poskytuje, také možnost uložit na disk digitální záznam zvuku s vyšší vzorkovací frekvencí (48, 96 nebo 192 kHz) a s větší datovou hloubkou (místo 16 bitů u Audio CD až 24 bitů u DVD Audio).

Hybrid DVD

je kombinací dvou nebo více formátů.

Hlavní přednosti technologie DVD

 • špičková úroveň obrazu ve vysílací kvalitě a prostorový zvuk
 • velká kapacita media umožňující uložení např. více jak dvou hodin videa na DVD 5
 • interaktivita zabezpečující dokonalý (rychlý a snadný) pohyb ve struktuře DVD titulu, tj. přesné najetí na libovolnou sekvenci velmi rozsáhlého informačního masivu nebo na danou sekundu videopořadu, stejně jako opakování, krokování vpřed i vzad a to pomalu i rychle
 • možnost umístit na disku až osm jazykových mutací, které lze v průběhu prohlížení titulu libovolně přepínat
 • využití dalších až 32 textových vrstev pro titulky v různých jazycích, které lze rovněž libovolně měnit
 • výběr až z devíti úhlů pohledu při sledování určitého děje
 • až osmiúrovňové zabezpečení přístupu k vybraným informacím
 • podpora širokoúhlých filmů a standardu TV obrazu 16:9 (na jedné straně dvoustranného DVD 10 může např. být formát 4:3 a na druhé 16:9)
 • nezničitelnost disků přehráváním, odolnost proti magnetickému poli a jednoduchost skladování
 • univerzálnost media a předpoklady pro využití v širokém spektru lidských aktivit