Ekologická recyklace a likvidace

Chováme se odpovědně a pečujeme o životní prostředí. Nabízíme ekologickou likvidaci a recyklaci CD, CD-R, DVD, DVD-R, Blu-ray včetně tiskovin a plastových obalů.

1. Strategie v odpadovém hospodářství

Strategie naší společnost v odpadovém hospodářství se zaměřujeme zejména na:

  • racionálně využíváme suroviny, materiál i energii
  • snižujeme ztráty ve výrobě, a tak snižujeme množství odpadů
  • ekologická likvidace odpadů a jejich recyklace pro další zpracování jako druhotných surovin
  • zavádíme maloodpadové a bezodpadové technologie

2. Hlavní zásady naší činnosti v oblasti ekologie

  • uplatňování kompletního a účinného systému ekologického řízení (psané zásady, procesy a požadavky na ochranu životního prostředí a prevenci a omezení zdrojů znečištění), který je v souladu se zákony, předpisy a normami.
  • provádění pravidelných ekologických prověrek k potvrzení toho, že činnosti provozů jsou ekologicky zodpovědné a jsou prováděny v souladu se zákony, předpisy a normami.
  • pravidelné školení a řízení pracovníků pro nakládání s odpady, třídění a následná recyklace.
  • systém řízení pro efektivní využití a úsporu energie.
  • uplatňování programu pro efektivní používání materiálů, opětovné použití a recyklace materiálů.
  • využívání nejmodernějších trendů a technologií ve všech provozech s důrazem na minimalizaci odpadů