Individuální kód (potisk CD a DVD)

Při potisku Vám můžeme na každé CD nebo DVD vytisknout individuální kód. Kódy mohou být Vámi zvolené kombinace písmen, číslic a základních interpunkčních znamének.

V praxi to znamená, že každé vyrobené CD nebo DVD může mít na sobě jiné označení použitelné jako např. pořadové číslo CD, nebo při soutěžích či loteriích apod. Prohlédněte si technickou specifikaci.

Pro použití při soutěžích či loteriích můžeme tento kód přetisknout stírací barvou.