Blu-ray mastering

STANDARDNĚ „KOPÍRUJEME“ DATA Z DODANÉHO PODKLADU 1 : 1

Pozn.: V žádném případě do dodaných dat nikdy nevstupujeme a nezasahujeme, neprovádíme v nich před ani v průběhu výroby žádné úpravy.

Požadavky na příjem médií na výrobu Blu-ray

V případě výroby lisovací matrice ve standardním formátu BD musí být data předložena ve formátu BDCMF 1.00 , BDCMF 1.01, BDCMF 1.02, nebo BDCMF 1.03. Pokud zákazník požaduje formát 3D BD, pak musí být data ve formátu BDCMF 1.20, nebo 1.21. Jako datové médium akceptujeme externí HDD s připojením USB 2.0 nebo Fire Wire (včetně připojovacích kabelů), nebo na BD-R, Flash disku (USB) a paměťových kartách.

BD Video nemůže být použit jako podklad.