Braillovo písmo na potisk CD a DVD

Součástí potisku CD a DVD může být i Braillovo písmo. Může být umístěno i na speciální produkty jako je CD vizitka nebo CD a DVD s vůní.
Braillovo písmo tiskneme bezbarvým lakem, proto data musí být uložena jako zvláštní film. Slepecké písmo má své standardní rozměry. Průměr jednotlivých bodů pro potisk CD je 1,5 mm.

Pro použití Braillova písma vám doporučujeme se obrátit na Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (http://www.sons.cz), kde Vám jistě rádi poradí.

Braillovo písmo Braillovo písmo