CD Mastering

DATA KOPÍRUJEME Z DODANÉHO PODKLADU 1 : 1

Podklad obsahuje všechna data v požadovaném formátu objednaného CD, který je přímo použitelný pro výrobu matrice. Do dodaných dat nikdy nevstupujeme a nezasahujeme, neprovádíme v nich před, ani v průběhu výroby žádné úpravy.

Každý podklad musí být jednoznačně označený shodně s dodanou objednávkou katalogovým číslem nebo názvem titulu. Popis podkladu musí rovněž obsahovat formát dat, která jsou na nosiči uložená (např. CD Audio, DDP image , Iso image, …).

Doporučujeme posílat dvě totožné kopie podkladu. V případě nečitelnosti podkladu, můžeme použít záložní kopii a předejdeme tak případnému čekání na nový podklad.

Dodané podklady pro výrobu matric nejsou v žádném případě kontrolovány, ani posuzovány po obsahové stránce, tzn. že nosič není přehráván na jakémkoli příslušném přehrávači (např. CD audio není kontrolováno poslechem, CD-ROM není spouštěn a instalován na počítači a není tedy sledována jeho funkčnost, apod.)

Dodaný podklad od zákazníka a vyrobená lisovací matrice jsou kontrolovány výhradně z hlediska technických parametrů. To znamená, že u dodaného podkladu je kontrolována shoda formátu s objednávkou a jeho bezproblémová čitelnost a kompatibilita pro přenos do systému masteringu.
Dále jsou u všech formátů na matrici kontrolovány všechny důležité parametry digitálního záznamu, které jsou specifikovány příslušnými technickými normami (Red Book, Yellow Book), jejichž dodržení je nezbytné pro bezproblémovou replikaci a následnou čitelnost nosiče na všech kompatibilních přehrávačích.

Kvalitní podklad – první krok pro náš expresní servis

Každý podklad by měl být před posláním zkontrolován zákazníkem. U CD-Audio poslechnout celý záznam ve stolním CD přehrávači, zkontrolovat správné řazení skladeb a zobrazení cd-textu, pokud ho podklad obsahuje. U CD-Rom provést kontrolu antivirovým programem, ověřit funkčnost i spouštění podkladů v různých počítačích nebo zařízeních, pro které je CD určené (např. stolní přehrávač nebo CD přehrávač v autě u CD-MP3 audio).

 • Maximální délka záznamu je 79:59 minut / 700MB
 • Zápis je nutné provádět v režimu DAO (disc at once) nebo SAO (session at once).
 • NEPOUŽÍVEJTE režim zápisu TAO (track at once)
 • Jako podklad pro výrobu matrice není vhodné použít CD-R, jehož záznam byl pořízen na stolním CD přehrávači/rekordéru. Rovněž není vhodné vypalovat data v počítači na CD-R pomocí funkce zápisu dat ve Windows.
 • U CD-MP3 audio nenastavovat při vytváření podkladu souborový systém UDF, který není podporován stolními ani auto přehrávači. Takto připravený disk bude v těchto zařízeních nehratelný. V tomto případě je nutné zvolit souborový systém ISO.
 • CD-Text, ISRC kódy mohou být obsaženy v dodaném podkladu/datech  (CD/CD-R, DDP image, obraz disku). Pokud má být CD-text, ISRC kódy doplněny do podkladu, musí být obsah CD-Textu, ISRC kódy dodány v textovém souboru (pdf, doc, txt, …). Pro obsah CD-Textu by měly být použité pouze znaky ze znakové sady ISO8859-1 (bez diakritiky a jiných speciálních znaků), aby bylo zaručené správné zobrazení CD-Textu na všech přehrávačích. CD-Text by měl vždy obsahovat informaci „název alba“ a „název skladeb“.

Formáty podkladů pro CD mastering

1. Lisované CD nebo CD-R v požadovaném formátu (CD-Audio,CD-Rom, CD-Extra) nebo DDP /CMF image na CD-R/DVD-R

 • CD-R musí obsahovat pouze data pro jednotlivý titul. Není možné na jedno CD-R umístnit společně data pro výrobu matrice s daty na potisk CD nebo data na více titulů.
 • Média CD, CD-R předaná jako nosič záznamu pro výrobu, nesmí být nijak mechanicky poškozena, ani znečištěna. Proto zasílejte média opatřena vhodným obalem, nejlépe originálním plastovým.
 • Při použití CD-R jako vstupního média doporučujeme používat pouze značkové typy,  a to výhradně od autorizovaných distributorů.
 • Zápis CD-R je třeba provádět pokud možno co nejnižší rychlostí, aby nemohlo dojít ke vzniku chyb v záznamu vlivem vysoké záznamové rychlosti.
 • Nepolepovat CD/CD-R papírovými samolepkami/štítky
 • Na médium psát pouze na vrchní stranu a jen speciálními fixy, určenými k popisu CD. Při použití obyčejného psacího pera může dojít k poškození CD/CD-R.
 • Vliv na kvalitu Vámi dodaného přenosového média může mít i typ a kvalita vypalovací mechaniky.

2. Externí hard disk, USB flash disk, paměťová karta typu SD, SDHC

Data na těchto paměťových médiích musí být uložená jako DDP/CMF image nebo obraz/image disku umožňující přímé vypálení dat na CD-R a získání tak podkladu v požadovaném formátu objednaného disku.

NELZE zaslat jednotlivé audio soubory (mp3, wav, aif, ..), ani jednotlivé soubory nebo adresáře, která mají být obsahem CD.

Podporované formáty obrazu/image disku: nrg, iso, cue/bin(cdt), cue/wav, img

Image vytvářené na počítačích Apple mohou být pouze ve formátu cue/bin(cdt) nebo DDP/CMF image.

Adresář s daty a image disku musí být označené shodně s dodanou objednávkou katalogovým číslem nebo názvem titulu aby bylo možné data přiřadit k objednanému titulu.

3. Elektronické zasílání dat na FTP

Data posílaná na ftp server musí být uložená jako DDP/CMF image nebo obraz/image disku umožňující přímé vypálení dat na CD-R a získání tak podkladu v požadovaném formátu objednaného disku.

NELZE zaslat jednotlivé audio soubory (mp3, wav, aif, ..), ani jednotlivé soubory nebo adresáře, která mají být obsahem na CD.

Podporované formáty obrazu/image disku: nrg, iso, cue/bin(cdt), cue/wav, img

Image vytvářené na počítačích Apple mohou být pouze ve formátu cue/bin(cdt) nebo DDP/CMF image.

Adresář s daty a image disku musí být označené shodně s dodanou objednávkou katalogovým číslem nebo názvem titulu aby bylo možné data přiřadit k objednanému titulu.

K ověření a zaručení správnosti přenosu dat musí být podklady pro výrobu, posílané přes ftp server, ještě doplněné souborem s kontrolním součtem nebo musí být data zabalená pomocí archivačního programu a zaslaná jako jeden archivní soubor.

Podporované formáty archivních souborů: zip, rar, 7z

Podporované formáty kontrolních součtů: MD5, CRC32, SHA1
Kontrolní součet je například možné vytvořit pomocí aplikací md5summer,HashCalc, které jsou volně ke stažení.

Soubor s kontrolním součtem musí být nahrán spolu s daty na ftp server a být označen shodně s daty. Soubor s kontrolním součtem musí obsahovat součty ke všem souborům (obraz disku, ddp image), které jsou na ftp. NEVYTVÁŘET kontrolní součet na obsah disku.

Pokud data na ftp kontrolní součet neobsahují, je výroba titulu pozastavena dokud zákazník nedodá potřebný kontrolní součet nebo si neodsouhlasí použití dat bez kontrolního součtu.

V tomto případě ale zákazník akceptuje všechna možná rizika spojená s použitím dat, která mohou být vlivem přenosu poškozená nebo neúplná.

Elektronické zasílání dat na FTP

Zde si můžete stáhnout souhrnnou informaci o elektronickém zasílání dat pro mastering na FTP server FERMATA, a.s.