Individuální kód – technické možnosti

Umístění a tvar tiskového pole

  • CD je možné potisknout kódem pouze jedenkrát – jedním souvislým tiskovým polem (dále jen TP)
  • TP je možné umístit libovolně na CD nebo DVD s přihlédnutím k doporučení pro potisk CD nebo DVD
  • šíře TP je 24 bodů (cca 9 mm), délka je omezená pouze umístěním na CD, tzn. max. cca 100 mm

Možnosti tiskového pole

Text

Lze použít následující typy písma:

DRUH PÍSMA VÝŠKA
LATIN (česky) 5, 7, 9, 11, 16, 24 bodů
CYRILLIC 5, 7, 9, 11, 16, 24 bodů
Polské znaky 7, 11
LATIN 90° 5, 7, 11, 16

U fontu LATIN vel. 9 bodů je výška písma stejná jako u vel. 7 s tím rozdílem, že malá písmena jako “ j, g, p, “ přesahují dolní řádku.

U fontu LATIN 90° je písmo otočené o 90°.

Počet řádků v TP při různých velikostech fontů:

VEL. ŘÁDKŮ 90°
5 1-4 1-4 znaky vedle sebe
7 1-3 1-3 znaky
9 1-2 1-3 znaky
11 1-2 1-3 znaky
16 1 2 znaky
24 1 nelze

Grafika

V rastru 24×1 až cca 40 bodů lze vytvořit libovolný motiv s přihlédnutím k rozlišení 24×24 bodů na 1 cm². Vytvoření grafického motivu je možno buď dle dodaného černo-bílého obrázku s nutností dodatečné úpravy v DTP, nebo z dodané bitmapy o velikosti 24×N bodů (bílá/černá).

Proměnné:

  • datum a čas
  • směna
  • záruční doba
  • čárový kód (na CD doporučujeme pouze jako graf. symbol)
  • 2 na sobě nezávislá počítadla s nastavením
ZAČÁTEK 000000000 002
konec 999999999 020
krok 1-99 2
dávka 1-9999 3
doplnění o nuly ano/ne ano

Příklad číselné řady: 002 002 002 004 004 004 006 006 006 008 008 008 010 010 010 atd.

Všechny tyto prvky – text, grafiku a proměnné lze téměř libovolně kombinovat uvnitř TP.

Tisk kódů prostřednictvím PC

Tisk ze souboru je další možností pro tisk individuálních kódů. Využívá se hlavně pro náhodně seřazenou posloupnost kódů. Kombinace těchto kódů s ostatními prvky (text, grafika, proměnné) je omezená.

Kód je v tomto případě posloupnost písmen (malá i velká), číslic, mezer i základních interpunkčních znaků ( , ; + – / % = “ ! ? ) – vše, co dovoluje převod do formátu – „pouze text“.

Soubor obsahující kódy musí být ve formátu „pouze text“ tzn. soubor.txt a nesmí obsahovat nic jiného, než řádky s kódy. Jeden řádek v souboru = 1 kód odeslaný k potisku. Řádky musí být oddělené ENTERem.

Jiný formát souboru pouze po dohodě s výrobním oddělením.

Přetisk kódů stírací barvou

Prakticky každou část natištěného TP lze překrýt stírací barvou. Podrobnosti viz stírací barva.

Příklad:

pretisk-stiraci-barva