Kompaktní disk

Jedním z optických disků je CD (zkratka z anglického názvu Compact Disc). Vnější průměr CD je standardně 120 mm, ale existuje i ve zmenšené verzi o průměru 80 mm. CD umožňují tvarování – disk ve tvaru srdce či automobilu nebo může být ve tvaru běžné vizitky. Tento typ optického nosiče umožňuje i výrobu malé masky, kde pokovení není až po vnější okraj lisovaného CD, proto umožňuje efektní potisk CD. Na  disk se zapisuje pouze od 23 mm do 58 mm poloměru. Na CD se vejde 79,54 minut datového záznamu, to je 700 MB.

Kompaktních disků je celá řada od čistě zvukového CD po datová CD, která jsou čitelná počítačem. Různé formáty CD byly postupně specifikovány ve standardech, označovaných anglicky jako „knihy“ různých barev:

  • červená kniha (red book) – Audio CD
  • žlutá kniha (yellow book) – CD-ROM – pro záznam dat, pouze pro čtení
  • zelená kniha (green book) – CD-I – interaktivní CD
  • oranžová kniha (orange book) – CD-R („zapisovatelné CD“; vyrábějí se prázdná, lze zapsat jednou na každé místo, tzn. je možné např. nejdříve zapsat jen jednu stopu a dopsat další později, pokud je médium ponecháno „otevřené“) a CD-RW („přepisovatelné CD“; lze zapisovat opakovaně)
  • bílá kniha (white book) – Video CD
  • modrá kniha (blue book) – Enhanced CD, CD plus a CD-G
  • béžová kniha (beige book) – PhotoCD
  • šarlatová kniha (scarlet book) – SACD

Více informací naleznete zde

Audio CD je nejstarší formát CD. Tento systém je označován jako COMPACT DISC DIGITAL AUDIO (CD-DA). V tomto případě je na disku vylisována pouze hudba v digitální podobě. Hudba na audio disku je uložena pomocí pulzně kódované modulace (PCM) s rozlišením 16 bitů a frekvencí 44,1 kHz pro dva kanály. Na jednom kompaktním disku tak můžete poslouchat hudbu o délce až 74 minut. Tato doba byla stanovena dle Beethovenovy Deváté symfonie. Později zúžením rozestupu spirály bylo dosaženo dnes běžných 80 minut.  První CD bylo možné zakoupit v obchodech 17. srpna 1982.

Technický standard: Red Book

Tento typ CD je kombinací CD-ROM XA a CD-DA. Díky tomu lze tento disk vložit do hudebního CD přehrávače a poslouchat na něm hudbu, která je uložena v první části (session) disku a ve druhé části, pak mohou být uložena data. Při vložení do mechaniky je automaticky registrována pouze datová stopa.  Příklad využití – CD s výukou cizích jazyků, kde cvičení jsou namluveny rodilým mluvčím se cvičením v textové podobě nebo hudební CD, které obsahuje videoklipy a fotografii.

Tento lisovaný formát je určen pro přehrávání dat na počítači, či na přehrávači s podporou CD-i připojenému k TV. Na CD-i disk lze uložit až dvě a půl hodiny hudby v CD kvalitě, nebo 10 hodin stereo vysílání v kvalitě AM. K dispozici jsou celkem 4 různé stupně zvukové kvality. Tento disk může obsahovat až 16 paralelních zvukových stop, každá tedy může být v jiném jazyce.
Technický standard: Green Book

Jde o kombinaci CD-i a CD-DA formátu. Tento disk tedy lze přehrát jak v hudebním tak i CD-i přehrávači. CD-iReady využívá mezeru mezi koncem předchozí a začátkem nové skladby. Využití lze nalézt opět u hudebních disků, při přehrávání hudby můžete sledovat dodatečné informace o skladbě.

Je podoba lisovaného kompaktního disku, která obsahuje digitální data pro počítač. Na tomto médiu může být od výroby uloženo 700 MB. Formát CD-ROM byl poprvé použit v červenci 1985 a používá se až do současnosti.
Technický standard: Yellow Book

Jde o vylepšení formátu CD-ROM. Vylepšení spočívá v lepší synchronizaci textu, audia a videa u multimediálních disků. Výhodou CD-ROM XA disku může být fakt, že je podporována komprese hudby ve formátu ADPCM. Komprese pak umožní uložit na jeden disk až 9,5 hodiny v kvalitě stereo AM, případně 19 hodin pro mono AM.

Disk, který obsahuje data ve dvou různých formátech – 1. sekce CD-ROM a 2. sekce CD-Audio. Často se používá první stopa pro data a zbývající pro audio. Toho dříve využívaly například počítačové hry, kde zvuk ve hře byl uložen v CD-DA podobě. Na CD mohou být multimédia – videoklipy, obrázky, hry, či programu.

Na tomto disku jsou data uložena jako video. Tento formát se měl stát nástupcem VHS.Video na tomto disku je ukládáno pomoci MPEG-1 kodeku v rozlišení 352 × 240 pro NTSC normu a pro PAL 352 × 288 pixelů.

Photo CD je disk jehož obsahem jsou fotografie. Na disku může být uloženo až 100 fotografií ve vysoké kvalitě. Fotografie z tohoto disku lze zobrazovat i tisknout. K prohlížení je zapotřebí CD-i nebo Photo CD přehrávač, případně PC s vhodným programem.

Photo CD je disk jehož obsahem jsou fotografie. Na disku může být uloženo až 100 fotografií ve vysoké kvalitě. Fotografie z tohoto disku lze zobrazovat i tisknout. K prohlížení je zapotřebí CD-i nebo Photo CD přehrávač, případně PC s vhodným programem.

Tento přepisovatelný disk umožňuje zápis dat, navíc i jejich smazání a zapsání dat nových.

Další rozšíření CD-DA s podobným účelem jako CD+G. Zde jde ovšem pouze o textové informace, které se mohou zobrazovat na displeji přehrávače. Mezi tyto informace patří název autora, skladby a alba.

CD-Video je reprodukční systém pro prezentaci plně pohyblivých obrázků ve spojení se zvukem za použití formátu kompaktního disku. Video a zvuk jsou spolu zkomprimovány za použití standartu MPEG 1.
Technický standard: White Book

Pokud CD obsahuje více než jednu sekci (session), nazýváme jej mulitsession disk. Je to kompaktní disk, na který jsou data přidávána postupně ve více než jedné nahrávací sekci. Pokud jsou data mezi sekcemi spojena, jeví se všechna data na multisession CD při čtení v multisession CD-ROM mechanice jako jediná logická struktura. Jinými slovy, není rozdíl v pohledu na data, která leží v různých sekcích. Některé staré CD mechaniky umí číst pouze první session na multisession CD.